Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powołanie filli Biblioteki Publicznej w Manowie


UCHWAŁA NR XXX/214/2009

RADY GMINY MANOWO

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie powołania filii bibliotecznej w Manowie

oraz zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458), w związku z art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123; z 2002r. nr 41, poz. 364; z 2003r. nr 96, poz.874, nr 162, poz. 1568, nr 213, poz. 2081; z 2004r. nr 11 poz. 96, nr 261, poz. 2598; z 2005r. nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111; z 2006r. nr 227, poz. 1658) oraz art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997r. nr 85, poz. 539; z 1998r. nr 106, poz. 668; z 2001r. nr 129, poz. 1440; z 2002r. nr 113, poz. 984; z 2004r. nr 238, poz. 2390; z 2006r. nr 220, poz. 1600)

Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się filię Biblioteki Publicznej Gminy Manowo w Manowie.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały filia biblioteczna w Manowie otrzymuje nazwę: Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Manowie.

§ 3. Wprowadza się następujące zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Manowo nr XIII/87/2003 z dnia 29 października 2003r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wyszewie:

1. Paragraf 5 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:

„ W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują:

1) Ośrodek Kultury w Wyszewie

2) Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie

3) Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Rosnowie

4) Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Boninie

5) Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Manowie”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Staciwa 26-02-2013 14:08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Staciwa 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Staciwa 26-02-2013 14:08:19